Onsdag 22. september 1971 hadde Lofotposten massiv valgdekning, og forsiden var viet Senterpartiets fremgang, og i over fylkesoversikten inne i avisa over alle kommunene i Nordland og Troms var tittelen: "Klar seier til Senterpartiet".

Lokalt ble stortingsrepresentant og tidligere statsråd Håkon Kyllingmark (H) bedt om å forklare valget, og han sa blant annet: "Noe av årsaken ga så vidt sterke utslag for de enkelte partier, ligger utvilsomt i at det ikke lyktes å få til egentlig lokalvalg".

Nytt ved dette valget var også endringer i Vågans kommunestyre, som var redusert i antall representanter. Det var tatt ned fra 53 til 45. Arbeiderpartiet i Vågan var den gangen mer enn tre ganger større enn Høyre, og på Vestvågøy var Arbeiderpartiet nær fire ganger større enn Høyre. Men på Vestvågøy var Senterpartiet større, og kommunens nest største parti. I Vågan var Høyre og Senterpartiet like store.

Avisa brakte også en fylkesoversikt, som viste at Arbeiderpartiet hadde fått 46,2 prosent av stemmene, Senterpartiet 16,7 prosent og Høyre 13,8 prosent. Valgdeltagelsen i Nordland var 65,3 prosent mot 67,4 ved forrige valg kommune- og fylkestingsvalg som var i 1967.

Statsminister i Norge den gangen var Trygve Bratteli (Ap).

Her ser du valgresultatene i Lofoten for 50 år siden, og hvis du lurer på hvorfor Flakstad ikke er med, så skyldes det at Moskenes og Flakstad var sammenslått under kommunenavnet Moskenes i perioden 1964 til 1976.

Første kolonne viser stemmetallet ved 1971-valget, kolonne to viser antall kommunestyrerepresentanter, mens kolonne tre viser stemmetallet ved forrige kommunevalg, altså i 1967. I de kommunene der et parti ikke stilte med liste, ble stemmene til det partiet registret som "andre":

Vågan

Vestvågøy

Moskenes

Værøy

Røst