Vil gjøre tiltak for trygg fotografering langs fylkesvegen

Eneste lokalitet: Dette området sydvest for Festvågtinden i retning Henningsvær er det eneste stoppestedet langs Fv816 som Statens vegvesen vil anlegge et fotostopp, der turister kan stanse et øyeblikk og fotografere, for så å slippe nye bilister til med kamera. Dette utformes slik for ikke å kunne misbrukes som raste- eller campingplass. Foto: Knut Johansen

Eneste lokalitet: Dette området sydvest for Festvågtinden i retning Henningsvær er det eneste stoppestedet langs Fv816 som Statens vegvesen vil anlegge et fotostopp, der turister kan stanse et øyeblikk og fotografere, for så å slippe nye bilister til med kamera. Dette utformes slik for ikke å kunne misbrukes som raste- eller campingplass. Foto: Knut Johansen

Statens vegvesen har nå valgt hvor de skal lage ei utkjøring for å få etablert et fotostopp på Fv816.

DEL

Veien ut til Henningsvær er et yndet sted for fotografering utover lofotveggen, og turister stopper i dag på de verst tenkelige steder på denne svingete og smale fylkesveien for å ta sine bilder.

Det har Statens vegvesen tenkt å gjøre noe med.

Djupfjordhammaren

Statens vegvesen vil etablere et utsiktspunkt med avkjørsel fra Fv816 der turistene kan stanse trygt og ta bilder.

– Vi har hatt tre aktuelle steder vi har vurdert, og har kommet til at det ved Djupfjordhammaren er den beste lokalitet for et slikt fotostopp på veien, sier overingeniør Gunnar Paulsen ved Statens vegvesen sitt distriktskontor i Harstad.

Når man kjører mot Henningsvær, og passerer fyllingen over Djupfjorden, så ligger fotopunktet på hammaren like sydvest for Festvågtinden, omtrent midt mellom fyllingsfoten i Djupfjorden og Festvåg.

Først i 2018

Statens vegvesen har ikke nok midler til å realisere dette i år, så selve utsiktspunktet kommer først i løpet av 2018. Det er mye jobb som skal gjøres før det kan bygges fotostopp.

– Vi har nå varslet planstart, og lagt ut på høring forslaget om å bruke Djupfjordhammaren til dette fotostoppet langs Fv816. I tillegg til planarbeidet og utarbeidelse av reguleringsplanen, så skal det også skje et grunnerverv for å sikre at Statens vegvesen bygger dette på egen grunn, slik at man har full råderett over området, sier Paulsen.

Han sier videre at Statens vegvesen under høringen nå i juli og august ønsker innspill på planen sin.

Nasjonalt er det flere steder bygget slike fotopunkter før, men Paulsen kjenner ikke til at det er bygget slike i hans distrikt Hålogaland før.

Ikke camping

Dette utsiktspunktet skal være ei trygg utkjøring for bilister, der de kan stå ei kort stund og fotografere, og så kjøre videre.

– Dette blir ikke en rasteplass, og det skal ikke parkeres over tid der, og heller ikke campes på dette utsiktspunktet. Kun fotografering skal skje, og deretter skal man forlate og gi plass til nye turister i samme ærend, sier overingeniør Gunnar Paulsen i Statens vegvesen.

Artikkeltags