Avtalen om at DNB tilbyr banktjenester gjennom Postens salgsnett forlenges med to måneder fram til 1. september 2020. Banktjenestene skulle opprinnelig avvikles 30. juni, melder Posten Norge i ei pressemelding.

Det har lenge vært klart at avtalen som har gjort det mulig å utføre dagligbanktjenester på postkontorer og i Post i Butikk skal avvikles. Når den nå forlenges, er det av hensyn til personer som vil få problemer med å få utført enkle banktjenester som kontantuttak fra giro dersom de ikke kan gjøre dette på Posten.

Alle banktjenester unntatt valutatjenester og giro-innbetaling blir videreført i Postens nett fram til 1. september i år.

Myndighetene og NAV arbeider med alternative løsninger for denne bankkundegruppen, og målet er at løsningene skal være på plass innen 1. september 2020.

Snart forsvinner banktjenestene fra Post i butikk - Leknes og Kabelvåg får ingen erstatning