Dømt i tingretten til å betale 22,5 millioner i erstatning. Blankt frifunnet i lagmannsretten

Framnessmolt AS og Kurt Johan Svendsen ble i tingretten dømt til å betale 22,5 millioner kroner i erstatning til Ballangen Sjøfarm AS. I lagmannsretten ble de blankt frifunnet, og motparten må betale deres saksomkostninger på 5,9 millioner.