Gå til sidens hovedinnhold

Drapsforsøk eller ikke - det blir det sentrale spørsmålet

Artikkelen er over 1 år gammel

Det sentrale spørsmålet i saken etter skytedramaet i Svolvær høsten 2018, blir påstanden om tiltalte hadde som hensikt å drepe fornærmede eller ikke.

Både påtalemyndigheten ved aktor Thor Erik Høiskar og forsvarer ved advokat Mette Yvonne Larsen er i alle fall enige om et vesentlig punkt, og det er hva som blir det sentrale punktet i rettsforhandlingene. Begge peker på hovedpunktet i tiltalen.

Det alvorligste punktet i tiltalen etter skytedramaet på kaipromenaden i Svolvær i november 2018, er straffeloven § 275, jf, § 16 for å ha forsøkt å drepe en annen.

Ifølge påtalemyndigheten skjøt tiltalte fornærmede i låret med en pistol. Mens fornærmede lå på kaipromenaden og ba for sitt liv, rettet han pistolen mot fornærmede og uttalte flere ganger at han skulle drepe eller henrette ham, står det i tiltalen. Men våpenet kilte seg slik at flere skudd ikke gikk av, tross gjentatte forsøk. Fornærmede flyktet ved å rulle seg utenfor kaikanten.

-Det vil bli det sentrale spørsmålet i hovedforhandlingene. Vår påstand er at tiltalte hadde til hensikt å drepe, sier Høiskar - like før rettsforhandlingene tok til.

Se reportasje:

Nei på straffeskyld

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener dette punktet i tiltalen er for strengt. Alternativet er alvorlig kroppsskade med skytevåpen § 274.

-Min klient hevder han ikke hadde til hensikt å drepe. Hadde det vært målet, ville han ikke fra kloss hold ha satt skuddet i foten til fornærmede, sier advokat Larsen til Lofotposten.

Tiltale svarte nei på spørsmålet om straffeskyld på alle tre punktene i tiltalen.

-Vedrørende punkt en i tiltalen erkjenner jeg de faktiske forhold at jeg skjøt, men jeg hadde ikke hensikt å drepe, sier tiltalte på spørsmålet fra rettsadministrator og dommer, sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik.

Lignende sak

Det finnes eksempler på saker der det er skutt med pistol, og der tiltalen har dreid seg om grov betydelig kroppsskade og ikke drapsforsøk. Et eksempel er en sak fra Oslo i november 2017, hvor domfelte skjøt fornærmede i beinet på kloss hold. Pistolskuddet påførte fornærmede en betydelig skade ved anledningen og vedkommende måtte i ettertid opereres flere ganger.

Dommen og erstatningskravet dreide seg om grov betydelig kroppsskade (§ 274) og ikke drapsforsøk (§275) som i Svolvær-saken. Det er stor forskjell i straffeutmåling i saker som gjelder §274 og §275.

Saken i Oslo ble anket og i forbindelse med ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, uttalte retten:

«Det finnes ikke direkte sammenlignbar praksis fra Høyesterett hvor det med skytevåpen er påført grov betydelig kroppsskade. Det finnes også lite, men noe praksis fra lagmannsrettene. At det finnes få sammenlignbare saker i rettspraksis, har sammenheng med at forsettlig bruk av skytevåpen ofte medfører domfellelser for forsettlig drap eller forsøk på drap.»

Det illustrerer alvorligheten og farepotensialet ved bruk av skytevåpen, konkluderer Borgarting lagmannsrett, i ankesaken som ble avsagt for noen uker siden.

Les mer

Mandag starter rettssaken etter skytedramaet i Svolvær