Nå blir det ny vannledning i værhard trasé: - Til tider ligner det mer på tynn kaffe enn drikkevann

Ny vannledning: Her er dykker i gang med å forankre vannledning som kommer ut fra Svinøya og går ut i havet og opp mot Helle.

Ny vannledning: Her er dykker i gang med å forankre vannledning som kommer ut fra Svinøya og går ut i havet og opp mot Helle.

Artikkelen er over 3 år gammel

Den nye vannledning til Helle og Husvågen må forankres til bunnen i et svært værutsatt havområde.

DEL

Siden flyplassen åpnet i juli 1972 har boområdet i Teisthaugan, Husvågen samt Helle gård og terminalbygget til lufthavna fått fra Jomfruvannet.

Det var teknisk avdeling i Vågan kommune som la vannledningen fra fyllinga i Husvågen og inn til Jomfruvannet. Deretter ble Helle Gård, flyplassen og de to boområdene i Teisthaugan og Husvågen koblet til.

– Vi har over år hatt et krav fra Mattilsynet om at vannkvaliteten til disse områdene måtte forbedres. Jomfruvannet har ikke hatt den kvalitet som er ønskelig og som kreves. Det har vært mengder av humus i vannet, og det har til tider lignet mer på tynn kaffe enn drikkevann, sier Stig Rune Dybwik i teknisk drift i Vågan kommune.

Han sier at de har en liten forsinkelse på leveranse av utstyr til inntaksstasjonen på Helle. Men nytt vannanlegg skal være på plass i løpet av høsten.

– Jeg er imponert over den jobben Seløy Undervannservice AS. De har hatt en fantastisk framdrift, med to vaktlag som har skift etter 14 dager. Det er en utsatt trase ledningen blir lagt i. Og om ett år vil ledningen inspiseres. Nå er Seløy i gang med å forankre ledningen til berget i bukta på yttersiden av Svinøya. Her står storhavet på når det er uvær. Det samme gjelder rundt Helleodden på sørsiden av flyplassen, sier Dybwik.

Jomfruvannet: I 1972 ble det anlagt en vannledning til Jomfruvannet i fjellet nedfor den spisse fjelltoppen.

Jomfruvannet: I 1972 ble det anlagt en vannledning til Jomfruvannet i fjellet nedfor den spisse fjelltoppen.

Han legger til at det maritime anleggsarbeidet kan være avsluttet i løpet av få dager. Da vil rørledningen som ligger og flyter like utenfor Rekvika bli koblet til resten av ledningsnettet.

– Når ledningsnettet er fullført som en enhet, vil ledningen bli spylt ned i sanden der det er mulig. Ellers vil den bli forankret til berg og utstyrt med betongskjørt, sier Dybwik.

Har dere vurderte annet alternativ, for eksempel en trase inn i Børvågen?

– Vi har utredet syv ulike alternativ og gjort grundige analyser og utredninger av traseene og ulike vannanlegg. Vi hadde i utgangspunktet to traseer fra Svinøya til Helle. Den ene inn Børvågen. Bunnen her er også fotografert og målt, men innløpet her var så værutsatt at det ble skrinlagt. Også en ledning fra Brettesnes har vært vurdert, og en oppgradering av Jomfruvannet. I tillegg har vi sett på lokal vannboring, men det ble til slutt traseen fra Svinøya og rundt flyplassen som vi endte opp med, sier Dybwik.

Inntak: Ved innkjøringsveien til flyplassen blir inntaket av vannledning for Helle, Teisthaugan og Husvågen.

Inntak: Ved innkjøringsveien til flyplassen blir inntaket av vannledning for Helle, Teisthaugan og Husvågen.

På land er det Rasmussen anlegg som har utført jobben. De har gjort grøftearbeidet på Svinøya, hvor det samtidig ble påvist en større lekkasje under gravearbeidet. Denne ble reparert. De monterer også vannkum like ved tilførselsveien til flyplassen hvor det også skal monteres en trykkøkningsenhet.

– Vi legger en mye større enhet en hva som er behovet. En 110 mm ledning ville vært tilstrekkelig også hva angår krav innen brannsikring. Men vi har lagt en 160 mm leding. Ledningen er ikke vesentlig mer kostbar enn hva en mindre dimensjon ville vært. Det er arbeidet som koster penger. Nå har vi en vannledning for framtidig utbygging og som vil være dimensjoner for de neste 40 årene, mener Stig Rune Dybwik.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken