Stig Rune Dybwik, ansvarlig for de kommunale vannverkene i Vågan, sier at det er en glipp at man ikke i forrige uke varslet abonnentene på halve Stranda, Knutmarka og Knutvika om at det var satt i gang klorering av drikkevannet til disse områdene av Svolvær.

– Vi tar nå drikkevann fra Svartvannet, og dette har veldig god kvalitet. Det er tatt prøver både før og under leveransen, og de var bakteriefrie. Men siden vi ikke har UV-bestråling av denne vannkilden, så velger vi å klore vannet litt, sier Dybwik.

Han sier at dette vil vare fram til man får koblet sammen vannledningsnettet i forbindelse med byggingen av den nye gang.- og sykkelveien opp Larsenbakken og bortover Villaveien.

Vannkilden i Svartvannet er meget god, og brukes som nødvann til hele byen hvis det er behov for dette. Man har eget kloranlegg oppe ved Strupen der det nå lav-klores for å være føre var. Hvis det skulle komme bakterier inn i vannet, vil kloreringen ta dette.

Når man får koblet på vannledningsnettet i Villaveien om et par uker, vil alt vann ut på nettet igjen være fra behandlingsanlegget i Kongshalsen, og kloringen avsluttes.