Dro på byen med pistolen i lomma

Av

Tiltalte laget et helt annet bilde av hva som skjedde lørdag natt på kaipromenaden enn hva de to fornærmede fortalte i sine vitneforklaringer.