Fra 1. januar 2023 vil kvinner ned til 30 år få tilbud om HPV-test i stedet for celleprøve. Det samme vil gjelde kvinner ned til 25 år fra 1. juli.

I løpet av 2023 vil derfor alle kvinner som omfattes av det norske screeningprogrammet mot livmorhalskreft få tilbud om HPV-test, skriver Sykepleien.

Hvert år får rundt 300 norske kvinner livmorhalskreft, og mange er i 30- og 40-årene. Livmorhalskreft står i en særstilling, fordi kreftformen er mulig å forebygge ved hjelp av vaksine og test. Celleprøve har siden innføringen av screeningprogrammet vært brukt til å oppdage mulige forstadier til livmorhalskreft, som man har kunnet operere bort for å unngå videre kreftutvikling.

I Norge gjøres det hvert år 7.000 slike operasjoner for å forebygge mellom 300 og 600 tilfeller av livmorhalskreft.

(©NTB)