Parkeringsproblemene ved starten av stien til kommunens mest populære turmål, Kvalvika, har de to siste sommerene fått Flakstad til å lete etter løsninger som løser opp i villparkeringen i Torsfjorden. En gjenganger har vært at turgåere setter fra seg bilene langs fylkesveien, og dermed skapt problemer for biltrafikken til bygda Krystad.

I 2020 og i fjor kjørte Arctic Guide Service elektrisk shuttlebuss fra skoletomta på Fredvang på oppdrag fra Flakstad kommune. Kommunen betalte 100.000 kroner, blant annet i driftsgaranti. Samtidig stengte Nordland fylkeskommune parkeringsplassen i Torsfjorden fysisk for å hindre parkering. Kommunen har i tillegg godkjent en privat parkeringsplass på Innersand på Fredvang.

Vilkårsparkering

I år blir det ikke shuttlebuss. Arctic Guide Service har bedt om 300.000 kroner i tilskudd og garanti. Kommunen har ikke satt av penger til å videreføre tilbudet.

- Bussen er elektrisk, og vi lånte ladeenhet fra Arctic Race i fjor. Den har vi ikke tilgang til i år. Når det heller ikke er penger satt av, velger vi å droppe shuttlebuss. Turistene må ta bena fatt, sier næringssjef i Flakstad, Jørn Aarsland.

Flakstad forbereder nå å søke Statens vegvesen om å få innføre vilkårsparkering, som vil gi kommunen myndighet over parkeringssystemet. Vilkårsparkering betyr at det kan innføres parkeringsavgift, parkering med tidsbegrensning eller andre vilkår.

- Det betyr at kommunen har ansvaret, men at det fortsatt er politiet som eventuelt skal taue vekk ulovlig parkerte biler. Kommunen ønsker parkeringsmyndighet i hele Flakstad, men det vil ikke bli innført parkeringsavgift i hele kommunen. På skoletomta på Fredvang blir det frivillig betaling i år. Kommunen har ikke myndighet til å innføre fast betaling, sier Aarsland.

Underskudd

Antall passasjerer i fjor ble ikke som Arctic Guide Service forventet. Ca 1000 ble kjørt fra skoletomta og til starten på stien til Kvalvika. Driften endte med underskudd, og var en årsak til at selskapet ønsket større tilskudd og garantisum.

- I utgangspunktet var vår deltakelse basert på en forventning om ca. 4000–5000 passasjerer. Dette var antatt ut ifra et totalt registrert besøksvolum på ca. 15.000 i 2019-sesongen. Vi mente at dette var realistisk, men det var før det ble åpnet for alternative parkeringsplasser. Da ble det dessverre et mye større underskudd enn vi hadde tatt høyde for, skrev styreleder Helge Skaar i en e-post til Lofotposten etter fjorårets sesong.

Les også: Vil samarbeide om parkering - frykter kaos til sommeren

Les også: - Mye større underskudd enn vi hadde tatt høyde for