Til nå i år har politiet tatt 45 ruskjørere i Lofoten. 45 livsfarlige sjåfører, ute av stand til å ferdes trygt i trafikken er plukket vekk.

45 potensielle dødsulykker ble tatt ut av trafikken. Men tallet er lavere enn i fjor.

Det kjører med andre ord fortsatt mange rundt der i rus. De som slapp unna politiet, de som ikke ble varsla om. De som ikke kolliderte - denne gangen. Det er sjåfører der ute som er en livsfarlig trussel mot livet til både voksne og barn, fordi de ikke syns det er så nøye.

Et annet skremmende funn i politiets statistikker er at at stadig flere tilsynelatende helt vanlige familiefolk tas for fyllekjøring. Det er ikke bare tunge narkomane som kjører i rus. Det kan være noen du kjenner godt, det kan være naboen din.

– Det må en holdningsendring til. Vi ser på antall tips vi får at de fleste i samfunnet ikke aksepterer ruskjøring, men likevel så velger mange voksne å gjøre det, sier lensmann Asbjørn Sjølie.

Koronapandemien har ført til færre kontroller, men nå lover UP fullt trykk fremover. Det er viktig. Og dessverre også helt nødvendig.

Denne helga kolliderte to biler midt i Svolvær sentrum. Ingen kom til skade i ulykka i lav fart, men det kunne gått så veldig mye verre.

I den ene bilen satt det et lite barn, ute i veien kom det en beruset sjåfør og kjørte rett på bilen. Det er et skremmende bilde på hvor brått og plutselig alle kan bli utsatt for en livsfarlig sjåfør.

Den kollisjonen skjedde lørdag kveld i ei sentrumsgate. Hadde det skjedd i høy fart på E10 kunne utfallet vært fatalt.

Ruskjøring er et alvorlig samfunnsproblem. Det stopper ikke bare fordi vi synes det er alvorlig og farlig. Det stopper bare hvis alle faktisk tar ansvar - både for å ikke kjøre i beruset tilstand selv, men også for å ta grep dersom man ser at det skjer.

Det handler om å si fra, om å bry seg og om å ringe politiet hvis man mistenker ruskjøring.

En ulykke forårsaket av en sjåfør som kjørte i rusa tilstand kunne enkelt vært unngått. Det er ikke fordi det var glatt eller andre ting man ikke rår over.

Dette rår vi faktisk over. Det er bare å ikke kjøre bil i påvirket tilstand.

Politiet i Lofoten fikk i år døgnkontinuerlig tjeneste. Det trekkes frem av Up-sjef Geir H. Marthinsen som et viktig grep for å ta sjåfører som kjører i rus.

- Det betyr at de som velger å kjøre bil i ruspåvirket tilstand aldri kan vite når lokalt politi eller Up er ute på veiene. Det gjør oss enda mer slagkraftig i kampen mot ruspåvirket kjøring.

Vi er glade for at politiet setter alt inn på å fjerne de bilistene som ikke kjører på en ansvarlig og trygg måte, men som i stedet finner det for godt å bli livsfarlige dødsmaskiner på veiene.

I det bildet må myndighetene gjerne gi politiet i Lofoten enda mer ressurser og beredskap fremover. Lofoten er en region med spredt bosetning, smale og kronglete veier - veier det altså stadig vekk kjøres i rus på.

Det kan ikke fortsette.