Skolefritdsordning (SFO) er noe mange familier benytter seg av for at barna skal ha et tilbud fra skolen slutter, til foreldre/foresatte er ferdige på jobb.

- Ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av bruttoinntekten sin for en SFO-plass. Grensen for husstandens samlede inntekt er cirka 480.000 kroner. Beløpet kan variere noe ut fra plasstype. Betaling skal ikke overstige seks prosent av husstandens samlede inntekt, informerer Vestvågøy kommune.

Kommunen forteller at foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

- Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert, redegjør kommunen.