Dette skjer 70 år etter at den etniske rensinga av palestinere fant sted, som skulle gi ”landet uten folk til et folk uten land”. Fem hundre landsbyer ble jevnet med jorda; mange av ruinene ble seinere kamuflert i aksjonen ”Plant et tre for Israel”. Mer enn 750.000 mennesker ble tvunget til å forlate hjemmene sine for aldri å få vende tilbake.

USA sørger for at FN og deres allierte, Norge inkludert, ikke protesterer. Sanksjoner mot okkupantens brudd på folkeretten og samtlige FN-resolusjoner angående konflikten, er utenkelig. Ingen NATO-fly går på vingene for å verne sivilbefolkningen denne gang. Ingen utvisning av Israelske diplomater finner sted. Ingen løfter en finger for å håndheve betingelsen for at Israel ble tatt opp som medlem av FN i 1949 - at flyktningene skulle få vende tilbake. Ingen fredsinitiativ er i sikte. Israel utvider stadig egne bosettinger på det som skulle bli en palestinsk stat i hht FN-vedtaket av 1948. Nye murer og sjekkpunkt på konfiskert palestinsk jord etableres kontinuerlig. Israels militærfengsler på Vestbredden fylles opp av palestinsk ungdom – uten tiltale eller dom. Netanyahu skryter av at han ødela Oslo-prosessen.

Gaza er bombet sønder og sammen. Ingen varer eller mennesker slipper inn eller ut. Fiskere blir jevnlig beskutt, bøndene langs grensen får åkrene sprøytet med gift. FN-organet UNWRA melder at Gaza vil være ubeboelig innen 2020. Israels elleve år lange blokade har, i følge Noam Chomsky, gjort Gaza om til verdens største utendørs fengsel.

Det er mot denne bakgrunnen at Lo-kongressen, i likhet med Fagforbundets landsmøte, Sykepleierforbundet, kommunestyrene i Tromsø og Trondheim, Jewish Voice for Peace og mange flere har sluttet seg til den verdensomspenende BDS-bevegelsen (boikott, deinvesteringer og sanksjoner), som har som mål å legge økonomisk og politisk press på Israel inntil staten følger sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov. Når FN og stormaktene svikter, kan enkeltmennesker, selskaper og stater spille en rolle, slik de verdens-omspennende boikott-aksjonene på 1980-tallet bidro til å felle apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Massedemonstrasjonene som palestinerne gjennomfører på Gaza, er ei bønn til verdenssamfunnet om ikke å bli glemt. Det du og jeg og Norge kan gjøre, er å delta i presset for at folkeretten følges og å kreve av regjeringa vår at de anerkjenner den palestinske staten som FN i 1948 vedtok å opprette – samtidig med staten Israel.

1. mai har du muligheten til å bidra til rettferdighet ved å gå under parolen ”Anerkjenn den palestinske staten – Hev blokaden av Gaza”, i toget i Svolvær.