Vinteren, og våren, hadde naturlig nok korona som hovedfokus. Men du skal ikke lagt ned på lista over saker som engasjerer før du finner skoler.

Ramberg skole ble en føljetong i lokalpolitikken og i lokale medier, og man kunne også lese om planleggingen av ny skole på Gimsøy og prislappen på den.

Der er ikke siste ord sagt.

Siste ord om skole er heller ikke sagt på Vestvågøy, og mest sannsynlig blir det heftig debatt uteover høsten når rapporten fra Nor Consult foreligger i oktober. Vestvågøy kommune og Vestvågøy-politikerne styrer bevisst unna ordet "skolestruktur", og man henger det hele på kommuneplan-arbeidet. Hvordan intensjonen bak bestillingen av rapporten, og ikke minst selve rapporten vil bli oppfattet ute blant folk gjenstår å se, men det vil overraske oss om ikke de fleste vil tenke "skolestruktur" og umiddelbart gjøre seg noen tanker om sitt nærområde.

Vestvågøy er ikke større i areal enn at veldig mye er mulig, og hadde Leknes skole hatt god plass, ville det trolig sett annerledes ut allerede.

Nåsituasjonen er derimot at Leknes er trangbodd. Det er allerede satt opp en midlertidig paviljong, og det er lite som tyder på at den blir tatt bort med det første.

Derfor er det kanskje ikke så dumt å få utarbeidet en slik rapport om skole i fremtiden, som forhåpentligvis vil være faglig begrunnet, uhildet og sett fra en høyde som blir vanskelig å nå opp i når man bor her selv.

Samtidig er folk i stand til å resonnere seg frem til hva som kan flyttes på, og hvilke skoler som skal ha ungdomstrinn blir nok et hett tema i Vestvågøy-politikken. Det samme blir nok skoledrift på Leknes i fremtiden. Skal det fortsatt være to skoler? Skal det være en barneskole og en ungdomsskole? Hvor skal det i så fall bygges?

Her er det duket for tøffe diskusjoner, og det går ikke an for noen partier å sitte stille i båten.

Det man kan håpe på er at det blir en debatt som er ryddig, og at ikke de som tør å mene noe blir angrepet på ufint vis.

Så langt er det Frp som har hatt tærne lengst fremme i skoene, og de har allerede forslått å flytte ungdomsskoleelevene fra Gravdal til Buksnes skole i stedet for at de skal gå på Leknes.

Slik politisk høyttenking skulle vi gjerne hatt mer av, og det hadde ikke gjort noe om andre partier mente noe om skole i kommunestyresalen og i det offentlige rom.