Nordnorsk familie på ferie begynte å filme i ei fart: - Hva i svarte!