Søndag morgen ble Sørdalstunnelen på E10 stengt på grunn av en gassalarm.

Lufta inne i tunnelen er svært forurenset, heter det i en trafikkmelding som ble sendt ut.

Entreprenør ble sendt til stedet for å avklare situasjonen, opplyste veitrafikksentralen.

Det oppstod køer på stedet.

Trafikkoperatør Bente Nyland ved veitrafikksentralen opplyser til Lofotposten at alarmen går automatisk ved slike tilfeller.

- Det har gått en gassalarm inne i tunnelen. I de fleste tunneler er det målere for å sjekke nivået på gasser, hvis disse blir for høye stenger de automatisk tunnelen. Da må vi sende folk dit, for å sjekke om det er en reell alarm eller ikke. Sensoren i dette tilfellet har reagert på CO-gasser.

Sørdalstunnelen er 6,3 kilometer lang. Det er den lengste tunnelen på Lofast-forbindelsen.

Tunnelen var ved 10.12-tiden gjenåpnet.

- Entreprenørene fant ut at det mest sannsynligvis er feil på gassmåleren. Det var ikke noe gass eller forurensing i tunnelen. Dermed åpnet vi den igjen, sier Grethe Turmo Hatten til VOL 10:15.