Veien videre i vest

Synspunkt: «Folkeaksjonen for bevaring av natur- og kulturlandskapet på Vestvågøya», leverer over 800 underskrifter til ordfører Remi Solberg (t.v.). Knut Stensen (i midten), Odd Nicolaysen og Synnøve Klausen (t.h.).

Synspunkt: «Folkeaksjonen for bevaring av natur- og kulturlandskapet på Vestvågøya», leverer over 800 underskrifter til ordfører Remi Solberg (t.v.). Knut Stensen (i midten), Odd Nicolaysen og Synnøve Klausen (t.h.). Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Bevar natur- og friluftsområdene på Vestvågøy når ny E10 skal bygges, ber aksjonister. – Det er for tidlig å protestere, mener Frps Odd Eskil Andersen.

DEL

Vestvågøy kommunestyre skal i morgen tirsdag vedta veien videre for konseptutvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl-Å.

Det etter at utredningen har vært på høring i over to måneder.

800 underskrifter

«Folkeaksjonen for bevaring av natur- og kulturlandskapet på Vestvågøya» argumenterer hardt mot forslaget i planen; ny E10 av motorveistandard gjennom Vestvågøy.

Mandag leverte gruppen drøyt 800 underskrifter som støtte for å velge en trase som i minst mulig grad berører nærings- og friområder. Senest i helgen besøkte de samtlige kommunestyrerepresentanter for å levere et brev med tittelen «Verdivalg for framtiden». Målet er å påvirke i forkant av at kommunestyret tirsdag enes om sitt syn på KVU'en.

Synnøve Klausen i aksjonsgruppa forteller om et stort engasjement blant innbyggerne.

– Det er det ingen tvil om. Vi har underskrifter fra folk i hele kommunen, også ungdom på videregående, sier hun.

Bare en tykk strek

Frps Odd Eskil Andersen registrerer protestene, men synes de kommer vel tidlig.

– Jeg tenker det er for tidlig å protestere når det kun har kommet en tykk strek på kartet. Planleggingen har ikke begynt. Diskusjonen om din eller min plen kommer senere. Jeg har respekt for at det protesteres, men jeg tenker vi bør ha hele skissen på bordet før vi protesterer. Så gjør vi lokale tilpasninger etter hvert, sier han.

Andersen sier Frp likevel velger å følge vegvesenet sin anbefaling; trasevalg 4.

– I utgangspunktet synes vi konsept 4 ser bra ut, fordi vi da oppnår mest mulig. Vi korter ned reisetiden og samler regionen. Og vi får mest ut av pengene, sier han.

Redd mange protester

Aksjonsgruppen er ikke alene om å protestere. Både velforeninger og innbyggergruppe har i høringsperioden ropt ut om det de mener kommer til å rasere næringsgrunnlag, bosetting og friluftsområder.

Atter andre har, som Andersen, advart mot å lage for mye støy rundt trasevalget så tidlig i prosessen.

– Det er mange særinteresser og vi skal høre alle. Men min frykt er at mange protester så tidlig i prosessen, kan føre til at veien utsettes. Det vil være en katastrofe, sier han.

Valget står mellom fire traseer, som alle er utredet i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsom, reisetid og inngripen i natur og bebyggelse.

Trasevalg (konsept) 1: Mindre utbedringer. E10 beholdes som i dag. Tiltak for å bedre sikkerheten for syklister. Reisetid Leknes-Svolvær; 67 minutter, som i dag. Kostnad; 1,8 millioner kroner.

Trasevalg (konsept) 2: Oppgradering. E10 utbedres til vegbredde 7,5 meter fra Fiskebøl til Moskenes. Dagens fartsgrenser beholdes. Reisetid; 64 minutter. Kostnad: 5,6 mill.

Trasevalg (konsept) 3: Innkorting og fartsheving. E10 utbedres til vegbredde 7,5 meter. Legges på Vestvågøy i tunnel gjennom Torvdalsfjellet. Dagens trase fra Strømgård til Leknes. Reisetid; 50 minutter. Kostnad 6,4 mill.

Trasevalg (konsept) 4: Regionforstørring. E10 kortes maksimalt inn for å knytte Lofotregionen bedre sammen. Reisetid; 39 minutter. Kostnad: 7,4 mill.

KVU'en kan lastes ned på vegvesen.no.

Demokratisk prosess

Ordfører Remi Solberg er fornøyd med debatten.

– Vi fikk utsatt høringsfristen nettopp for å få fram flere stemmer. Etter sist kommunestyremøte har vi fått en god debatt. Debatten har vært saklig og veldig god; demokrati på sitt beste, sier Solberg.

Som Lofotposten har skrevet tidligere, er anbefalingen i Vestvågøy nå om å gå for en kombinasjon av trasevalg 3 og 4. I forrige møte var anbefalingen å følge vegvesenets sitt valg; trase 4.

Fakta

Samferdselsdepartementet sendte 11. september Konseptutvalgutredning (KVU) E10 Fiskebøl-Å på høring, med høringsfrist 2. november.

Statens vegvesen har i KVU utredet fire ulike trasevalg, definert som konsept. Vegvesenet anbefaler konsept 4, motorvei gjennom Vestvågøy.

Begrunnelsen er delvis at dette gir kortest reisetid mellom Leknes og Svolvær, i forhold til en felles bo- og arbeidsregion. Konsept 4 er også det samfunnsøkonomisk beste alternativet.

Vestvågøy kommune fikk tidligere i høst utsatt høringsfrist, fra 2. til 17. november.

Behandles i Vestvågøy kommunestyre tirsdag 17. november. Nordland fylkeskommune skal behandle KVU før jul.

Statens vegvesen har som mål å få E10 inn i Nasjonal Transportplan 2018–2029.

Artikkeltags