Arbeidet i Nonshaugtunnelen går mot slutten. I neste uke skal du slippe å stå i kø på vei inn og ut av Svolvær sentrum.

Statens vegvesen har i en periode arbeidet med å få på plass en dreneringsgrøft i tunnelen.

Det har ført til innsnevring av kjørebanen og kun ett kjørefelt mens arbeidet pågår, og med det manuell dirigering av trafikken og kø.

Klart neste uke

Det er spesielt merkbart i morgentimene og på ettermiddagstid, men nå går arbeidet mot slutten.

– I utgangspunktet skulle kontrakten være ferdig til 20. november, men entreprenøren var forsinket med oppstarten, sier John-Roger Sørvang

Han regner nå med at arbeidet er ferdig over helga.

– Noen dager ut i neste uke, anslår Sørvang som tidligere har anslått til Lofotposten at man regnet med å være ferdig til jul.

Det har vært vurdert å fortsette arbeidet helt fram mot rundkjøringen ved det gamle posthuset.

– Det blir ikke i denne omgangen, men vi får se til sommeren, sier Sørvang videre.

– Trangt

Også da Lofotposten var ved tunnelåpningen torsdag dannet deg køer, men avviklingen gikk radig unna.

Likevel, trafikken er stor i området og biler må ofte stanse i rundkjøringa. Det krever omtanke for å holde flyten.

– Det er trangt inn til rundkjøringa og det har vært på grensen til at vi har kunnet jobbet. Men vi har funnet ut at dette er den beste årstiden der det er minst trafikk

Mangelen på dreneringsgrøft i tunnelen har ført til at regnvann fra fjellet har samlet seg i kjørebanen, men dette blir nå utbedret.

Arbeidet har også krevd sprenging ned i fjellet.

Boltet

Arbeidet som har pågått i Rørvikskartunnelen er ferdig nå i helga, ifølge Sørvang.

– Der jobber vi til og med lørdag og blir ferdig. Der har vi boltet inne i tunnelen og skiftet ut et rasfangnett over portalen.

Arbeidene i tunnelene er et resultat av en femårskontroll.

– Vi har en hovedinspeksjon hvert femte år, sier Sørvang.

Også tunnelene på Lofast har fått en oppgradering etter samme kontroll.