Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utrede alternativer for å korte inn og utvikle E10 i Lofoten.

Forslaget ble levert i form av en konseptvalgutredning (KVU) til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Leknes i september 2015, og våren 2017 fikk Statens vegvesen grønt lys for å fortsette planleggingen.

– På bakgrunn av denne beslutningen har vi startet arbeidet med å konkretisere planene for utvikling av E10 gjennom Lofoten. Selv om prosjektene i Nasjonal Transportplan ikke er foreslått realisert før etter 2024, er det viktig at vi allerede nå kan starte planleggingen av hvordan vi kan sikre veien mot ras og legge til rette for reiseliv og annet næringsliv i framtida, sier Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen Region nord i en pressemelding.

Dette skal planlegges

Prosjektet berører flere kommuner, Nordland fylkeskommune samt forskjellige sektormyndigheter, og for å sikre medvirkning og god involvering etableres det en politisk referansegruppe som møtes et par ganger i året. Her stiller ordførerne fra de enkelte kommunene, fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune og representanter fra andre sektormyndigheter.

Disse skal sammen med vegvesenet jobbe med å konkretisere flere tiltak, som sikring mot skred, vind og bølger, utbedring av flaskehalser, mindre tiltak for gående og syklende, samt stopp- og parkeringsplasser tilknyttet attraksjoner.

Det blir også fokus på tiltak i og rundt byområdene Svolvær, Kabelvåg og Leknes og omlegging av E10 ved Lyngværsfjellet.

Det er også et ønske om å utvide veien fra Fiskebøl til Nappstraumen slik at man får gul midtlinje.

Referansegruppa må også se på om andre omlegginger av E10 kan være aktuell med tanke på lokalisering av en eventuell ny flyplass.

Dette er referansegruppen:

  • Referansegruppen ledes av Torbjørn Naimak, regionvegsjef i Statens vegvesen.
  • Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel Nordland fylkeskommune
  • Dag Signy Aasvik, ordfører Hadsel kommune (er også p.t. leder av Vesterålen regionråd)
  • Eivind Holst, ordfører Vågan kommune (er også p.t. leder av Lofotrådet)
  • Remi Solberg, ordfører Vestvågøy kommune
  • Hans Fredrik Sørdal, ordfører Flakstad kommune
  • Lillian Rasmussen, ordfører Moskenes kommune

Den politiske referansegruppen skal fungere som en rådgivende gruppe hvor Statens vegvesen kan få viktige signaler og føringer og avklaringer som er nødvendig. Samordning og enhetlige løsninger som alle kan stille seg bak i de politiske prosessene er viktig.