Vil sperre innkjørsel – får skilt i stedet: – Vil trolig ikke ha noen effekt

Etter forespørsel fra beboerne ved den private veien på Eidet søkte Vågan kommune vegvesenet om å stenge den permanent. Det får de ikke.