Vil ha bedre løsning for farlig og trafikkert kryss på E10: - Her er det behov for planfri kryssing

Utbedring av krysset på E10 i Osan er blant det politikerne i Vågan vil ha utbedret i Veipakke Lofoten.