Det er manuell dirigering på E10 i Nappstraumtunnelen i dag 31. oktober. Årsaken er at det utføres vedlikeholdsarbeid i tunnelen. Arbeidet pågår fram til klokka 19.00 i dag. Utrykningskjøretøy kan passere, opplyser Statens vegvesen.

Det samme gjelder for Seljelitunnelen i Moskenes kommune.