Vågan Arbeiderparti: - Det ene skal ikke gå på bekostning av det andre

Artikkelen er over 2 år gammel

Vågan Arbeiderparti er klar på at de ønsker både gang- og sykkelvei på Ørsnes, til badestranda og Laupstad.