Mange har måttet vente på E6 mellom Fauske og Rognan i forbindelse med den omfattende oppgraderingen av Kvænflågtunnelen og Saksenviktunnelen. Det skriver Avisa Nordland.

Det har medført periodvis nattestengte tunneler og europavei.

Fra fredag 7. juli er det imidlertid tre ukers ferie på anlegget, og da er det åpent og fri ferdsel hele døgnet.

- Etter ferien fortsetter vi med en del montasjearbeid før vi utpå høsten begynner med noen ukers testing og justering av det avanserte sikkerhetsutstyret, sier prosjektleder Jøran Heimdal i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Lys og ventilasjon er ferdig montert og begge tunnelene er nyasfaltert. Trafikantene kan nå se at det kommer nye nødtelefoner og stengebom på utsiden. Nye tekniske bygg er på plass, skriver vegvesenet.