Inne i fabrikklokalene i Osan er det skyhøye stabler av isoporkasser og en jevn strøm av nye, hvite kasser gjennom produksjonslinja.

– Vi har på det meste åtte til ti trailere innom her for å hente kasser, sier fabrikksjef Roger Strand.

Disse kassene frakter laksen fra oppdrettskonsernet i Skrova ut på markedet både i Norge og utlandet. Isoporkassene lagd i Svolvær har blant annet rommet flybåren laks helt til Kina og Korea.

– Bratt læringskurve

Produksjonen startet i 2015 og hele etableringen kom som følge av kutt i fergetilbudet over Vestfjorden. For da den helårlige ferga mellom Svolvær, Skrova og Skutvik ble lagt ned måtte Ellingsen Seafood ta grep.

– Det ble for tungvint å få kasser helt fra Bodø da det skjedde og vi ble avhengig av to ferger for å få kassene til Skrova. Det ble dyrt og da man i tillegg varslet økte priser ble det alvor av de planene vi har hatt for kassefabrikk i mange år.

Det forteller administrerende direktør Line Ellingsen i Ellingsen Seafood. Hun slår fast at det ble en bratt læringskurve, kasseproduksjon var et nytt felt for laksebedriften.

– Ingen av oss kunne dette med kassefabrikk, men det var bare å hive seg rundt. Der har Roger og staben gjort en kjempejobb, og hans bakgrunn fra verkstedindustrien er gull verdt.

Strand har jobbet 27 år i Nogva i Svolvær. Kasseproduksjonen krever stram logistikk og nøye planlegging, ulike størrelser og kassetyper skal være på rett sted til rett tid når det produseres 14 timer hver dag på kaia.

– I fjor produserte vi omkring 600.000 kasser og omsatte for 15 millioner kroner. Vi har skyndt oss sakte, og jobbet for å få i gang produksjonen og få ting på plass, slår Line Ellingsen fast.

Foruten å levere til egen produksjon i Skrova, leverer Lopack også kasser til hvitfisknæringa lokalt. Flere produsenter i Lofoten pakker fisken sin i kasser produsert på kaia i Svolvær.

Sterkt marked

Ellingsen Seafood hadde både i 2017 og 2018 svært solide resultater. I 2017 omsatte bedriften for 757 millioner kroner og gikk med et overskudd på over 300 millioner kroner. I fjor delte bedriften ut 100.000 i julebonus til de ansatte.

Fortsatt er markedet og prisutviklingen på laks solid, konstaterer Line Ellingsen.

– Det ser kjempebra ut. Vi har fortsatt et fantastisk sterkt laksemarked. Fjoråret ga også veldig gode resultater på bekjempelse av lakselus, vi ser at de grepene vi har gjort gir resultater uten å bruke medikamenter.

Framover ser Ellingsen-direktøren lyst på utsiktene for laks fra Lofoten. I det siste har bedriften også levert mye laks til Asia.

– Vi har levert mye til Kina og Korea. Det er kjempeartig, og det skyldes at vi har hatt en størrelse på fisken som har gjort det attraktivt for disse markedene som vil ha stor fisk.

Den solide utviklingen muliggjør også satsing på kassefabrikken Lopack, samt investering i et nytt settefiskanlegg på Mølnarodden i Flakstad.

– Vi har også nylig signert kontrakt på 15–20 millioner for en ny produksjonslinje i Skrova. Det kreves, det er høy slitasje på ting og vi må sørge for å vedlikeholde utstyret.

Vil utvide

Satsingen på kassefabrikken kan nå også bli enda større, forteller Ellingsen og viser fram store arealer som kan gi rom for å lage enda flere kasser. Målet er å få økt kapasitet.

– Vi ser på en mulig utvidelse med en eller to maskiner ekstra for å utnytte døgnet bedre. Vi skal også gå fra diesel til gass som drivstoff på fyrkjelen som lager damp, for å følge en mer miljøvennlig profil.

Bedriften på kaia har også fått på plass et system for å samle opp isoporkuler som blir til overs i produksjonen, slik at de ikke havner i sjøen.

– Vi har lagd en kulefanger med et vannlås og kumlokk på avløpet, dermed kan vi ta ut det som samler seg opp og unngår at de går på havet, sier Roger Strand.

Selv om Lopack AS kommer ut med et underskudd i 2018, mener Line Ellingsen driften totalt sett lønner seg for konsernet.

– For å få ned kostnadene vil øke antall enheter vi kan produsere, slik at kostnadene per kasse går ned. Vi kommer ut med et underskudd, men i sum lønner dette seg for Ellingsen.

En utvidelse kan også åpne større markeder, i dag har man ikke kapasitet til å produsere for flere kunder.

– Med en utvidelse her kan vi betjene flere anlegg, konstaterer Line Ellingsen og Roger Strand.

Lopack AS omsatte for 16,2 millioner kroner i 2017 og fikk et resultat før skatt på minus 2,1 millioner kroner.