Bekkasin i bekken: I dette området på Eggum fant vi den overvintrede enkeltbekkasinen. Foto: Jon Olav Larsen

På sporet av «mekkargauken»

Snø og kulde gjør at en langnebbet fugl som vanligvis trekker sørover om høsten, plutselig dukker opp i bekker og grøfter. Lofotposten dro til Eggum for å se om vi fant den.
Av
Publisert