Stenger vei: - Kabler og rør står i fare for å bli skadet

Beboerne i området har stengt grusveien på Eidet som er skiltet som gang- og sykkelsti.