Disse eiendommene har fått nye eiere

Av

Eiendomsoverdragelsene for mars 2019 er klare.