Her håper Svein-Roar (48) å få sette opp to leilighetsbygg

Tidligere i år kjøpte Svein-Roar Pettersen en tomt i industriveien på Gravdal. Deler av tomta er regulert til industriformål, og noe til boligformål. Nå søker han kommunen om alt blir regulert til boligformål slik at han kan sette opp to firemannsboliger.