Nå har eieren av dette skuret saksøkt staten: - Det er usaklig forskjellsbehandling

Magne Goffeng tar nå den mangeårige striden om kaiskuret i Kabelvåg inn for tingretten.