Eiendomsskatt

Frank Johnsen (Sp), ordfører i Vågan kommune.

Frank Johnsen (Sp), ordfører i Vågan kommune. Foto:

Av
DEL

LeserbrevRegistrerer mange gode og noen mindre saklige innlegg om temaet både i presse og på Facebook. Skal prøve redegjøre kort for saken.

Grunnlaget for eiendomsskatt (takstene) var 13 år gamle derfor vedtok kommunestyret i desember 2018 at vi skulle benytte skatteetatens formuesgrunnlag som basis for eiendomsskatten for boliger. Dette var enstemmig. Det var også enighet om at skatteinntektene til kommunen ikke skulle øke, men vi ble orientert om at noen boliger ville få økt eiendomsskatt, mens andre ville få redusert.

I de gamle takstene var der en sterk distriktsprofil med fradrag for eiendommer utenfor Svolvær, vi fikk opplyst at også i skatteetatens formuesgrunnlag var en slik profil, men ikke så sterk som i vårt gamle grunnlag.

I februar vedtok kommunestyret på bakgrunn av formuesgrunnlagene og ett fradrag på 30% en promille på 2,7. Dette vil gi kommunen en skatteinngang litt over det som er budsjettert, dette for å ta høyde for at noen klager ville bli tatt til følge. Høyre og Frp foreslo en promille på 2,5.

Kommunestyret har også bedt om å få en utredning på om vi kan legge inn en sosial profil på eiendomsskatten. Dette vil uansett ikke gjelde for 2020.

Vågan kommune har budsjettert med 26 mill i eiendomsskatt. Vi bruker 18,8 mill på vei og 1,3 mill på gatelys. I tillegg investerer vi i nyasfaltering og renovering av gatelys på til sammen 6,5 mill. Totalt bruker vi altså mer på vei og gatelys enn vi tar inn i eiendomsskatt.

Har hittil ikke mottatt klager på at vi bruker for mye på disse områdene, tvert imot – og vi forsøker å styrke begge.

Skriv ditt leserbrev her «

Si din mening om Lofoten, samfunnet og folket som bor her. Vi prioriterer lokale innlegg og lokale debattanter.

Artikkeltags