NRK melder tirsdag at regjeringen har bedt et ekspertutvalg gå gjennom kortbaneflyplassene i Norge. I dag er det omkring 25 av disse - blant annet i Lofoten.

Utvalget har sett på konsekvensene for luftfarten og miljøet av økt globalisering. Tidligere Avinor-sjef Sverre Quale har ledet arbeidet. Forslaget er å utvide noen kortbaneflyplasser i distriktene og legge ned noen.

Det skal øke konkurransen og lønnsomheten for luftfarten i distriktene.

– Vi mener det optimale for samferdselsnorge må være å få større volum på færre flyplasser. Det vil også økonomisk sett for staten være gunstig. Samtidig kan du få lavere billettpriser, så det er egentlig gunstig på alle kanter, sier Quale til NRK.

I Lofoten har Avinor og Statens vegvesen anbefalt en løsning med ny storflyplass, nedleggelse av Svolvær lufthavn og ny E10-trasé. Regionen håper å nå opp i Nasjonal Transportplan i neste runde.

Overfor NRK trekker utvalgslederen frem Vestlandet og Helgeland som noen aktuelle områder. Det planlegges allerede storflyplass på Hauan i Rana.

Ekspertutvalget har ikke landet på hvilke flyplasser de ser for seg bør legges ned.