Norge har eksportert sjømat for 65 milliarder så langt i år

SJØMAT: Fram til utgangen av september var det eksportert norsk sjømat for 65 milliarder. Ill.foto

SJØMAT: Fram til utgangen av september var det eksportert norsk sjømat for 65 milliarder. Ill.foto

Artikkelen er over 3 år gammel

Ved utgangen av september har Norge eksportert sjømat for 65 milliarder kroner. Det er 13,2 milliarder mer enn året før.

DEL

Aldri tidligere har Norge eksportert sjømat for større verdier enn i september måned.

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i september. Det er en økning på 31 prosent eller 2,1 milliarder kroner.

Dobling på seks år

Ved utgangen av september var det eksportert sjømat for 65 milliarder.

– Verdien av norsk sjømateksport har doblet seg i løpet av de siste seks årene. Septembereksporten alene er lik sjømateksporten for hele 1990.

Norsk sjømat er foreløpig en knapp ressurs på verdensmarkedet og med stabile volumer gir en sterk underliggende etterspørselsvekst jevnt over høye priser for de fleste produkter og dermed rekord per tredje kvartal, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

USA, Italia og Sør-Korea

Verdien av sjømateksporten til markeder som for ti år siden var beskjedne, har nå både doblet, femdoblet og i Sør-Koreas tilfelle, nidoblet seg.

-USA, Italia og Sør-Korea er gode eksempler på sterke vekstmarkeder som viser bredden i norsk sjømateksport. Til USA går det nå mye laks, ørret, torsk og krabbe, mens Italia som har lange tradisjoner som tørrfiskmarked har fått selskap av laksen.

Til Sør-Korea går det nå mye laks til rått konsum, krabbe og makrell, sier Hanssen.

Stor lakseøkning

Eksportprisen på fersk hel laks har hittil i år vært 41 prosent høyere enn samme periode i fjor.

GOD PRIS: Norsk laks er etterspurt i utlandet

GOD PRIS: Norsk laks er etterspurt i utlandet

-Dette skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og en sterk etterspørsel etter norsk laks.

De to siste månedene har imidlertid eksportvolumet økt sammenlignet med samme periode i fjor. Det har bidratt til at prisen på laks har blitt redusert noe.

Prisen for fersk hel laks i september var likevel hele 12,89 kroner høyere enn samme måned i fjor, noe som underbygger den sterke etterspørselen etter norsk laks, sier analytiker Morten Lindrupsen i pressemeldingen fra Norges sjømatråd.

Torskeverdien økte betydelig

Større volum av både fryste og ferske produkter av torsk har ført til en kraftig økning i eksportverdien.

Norge har eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,8 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 213 millioner kroner fra samme periode i fjor. Når det gjelder fryst torsk, inklusiv filet, endte verdien på 1,8 milliarder kroner per tredje kvartal. Det er en økning på r 487 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Mer torsk både ferske og fryseprodukter er eksportert i år enn tidligere

Mer torsk både ferske og fryseprodukter er eksportert i år enn tidligere Foto:

– Norge har eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 10,3 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning på 842 millioner kroner fra samme periode i fjor. Verdiøkningen skyldes i all hovedsak økte volumer av ferske og fryste produkter, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Høyere sildepris

Sildeeksporten har i år økt med 648 millioner

Hittil i år har Norge eksportert sild for 648 millioner mer enn på samme tid i fjor.

Tall fra Norges Sjømatråd viser at Norge har eksportert sild for 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Det er en økning på 45 prosent eller 648 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Sterk etterspørsel etter sild i de europeiske markedene og relativt lave kvoter har medført høye priser hittil i år, men gjenstående kvote for resten av året er vesentlig lavere enn tidligere år. Dette har medført at Tyskland og Polen har kjøpt dobbelt så mye filetprodukter som samme periode i fjor til tross for høyere priser, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Også sildeksporten har økt betydelig i år

Også sildeksporten har økt betydelig i år

13 prosent mer makrell

Norge har eksportert makrell for 1,8 milliarder kroner. Det er en økning på 13 prosent eller 204 millioner fra samme periode i fjor.

– Den norske makrellsesongen er i gang og sterk etterspørsel særlig fra de asiatiske markedene medfører høyere priser i starten av høstsesongen enn året før, sier Lien.

Krabbe

Norge har eksportert krabber for 731 millioner kroner hittil i år. Det er en økning på 89 prosent eller 344 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Av den totale krabbeeksporten hittil i år, har Norge eksportert kongekrabber for 414 millioner kroner, og snøkrabber for 286 millioner kroner.

Artikkeltags