Eksporten av fersk torsk gikk ned med 62 prosent

Korona-pandemien har ført til stort fall i eksporten av fersk torsk.