Eksportverdien av norsk sjømat holder seg over fjorårets rekordnotering. Hittil i år er det eksportert sjømat for 76,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på 1 prosent, eller 623 millioner kroner, målt mot samme periode i fjor.

– At vi fremdeles holder oss over fjoråret i eksportverdi, skyldes den sterke inngangen på året, en svak norsk krone og økt eksportvolum og bearbeiding av enkeltprodukter. Så langt i 2020 er det sild, makrell og produkter av disse som kan vise til den største verdiøkningen, mens det har vært fall i eksportverdien for laks, klippfisk av torsk og reker, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Renate Larsen i en pressemelding.

Negativ utvikling

Selv om verdien av den norske sjømateksporten etter årets ni første måneder er høyere enn i samme periode i fjor, er kvartalsutviklingen negativ:

– Etter en relativt stor nedgang i eksportverdien i august ser vi at verdien i september er nærmere fjoråret igjen. De artene som øker mest i verdi, er laks, ørret, saltfisk og kongekrabbe. På den andre siden ser vi fortsatt et fall i etterspørselen for flere produkter. For klippfisk har dette også ført til en lavere eksportverdi i september i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Larsen.

Hardt rammet

Eksporten av fersk torsk er hardt rammet av Covid-19. Norge eksporterte 41 800 tonn fersk torsk til en verdi av 1,9 milliarder kroner i årets ni første måneder. Det er en nedgang i volum på 6 prosent. Verdien falt med 44 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Danmark, Nederland og Polen har vært største mottakere av fersk torsk fra Norge.

– Etter en god start på året med både pris- og volumvekst sammenlignet med samme periode i fjor, har fersk torsk blitt hardt rammet av koronakrisen. Årsaken er først og fremst at restauranter og ferskvaredisker ble stengt ned. I løpet av sommeren har imidlertid eksportvolumene tatt seg opp, og selv om prisene fortsatt er under fjoråret, har de økt siden prisbunnen i mai, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd i pressemeldingen.