Norge har blitt elbillandet framfor noe. Momsfritak ved kjøp og leasing av elbil, redusert årsavgift og fritak for bompenger har vært særlig populære tiltak for å få Ola Nordmann til å velge utslippsfri bil. Det skriver Avisa Nordland, henvist til Side 3.

Fritakene kom med ESA (EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen) sin velsignelse, og skulle gjelde til og med 2017.

Fått klar beskjed

Det er politisk enighet om å fortsette avgiftsfritakene, men norske myndigheter skal ha fått klar beskjed fra ESA om at de synger på siste verset, Aftenposten.

- Vi mener ikke at elbiler må bli dyrere enn konvensjonelle biler, men vi ser at det er flere ting som er i ferd å skje som reduserer behovet for avgiftslettelser, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen til avisen.

ESA er av den oppfatning at både elbiler og infrastrukturen rundt er noe helt annet i dag enn da beslutningen om fritak ble tatt i 2014, og stiller spørsmål ved om norske myndigheter bruker mer penger enn nødvendig på subsidier.

Mathisen ser for seg at momsfritaket er borte innen ett til fem år.

Norske myndigheter kan ha knep i bakhånd

Side3s bilekspert Magnus Blaker er ikke overrasket over signalene fra ESA.

- Den norske ordningen med elbilfordeler var egentlig ment å vare frem til 50.000 solgte biler eller 2017, men norske politikere valgte å frede elbilfordelen frem til 2020.

- Dette er omtrent på det tidspunktet hvor bransjen selv mener at elbiler vil bli like billige å produsere som biler med forbrenningsmotor. Det er dermed ikke overraskende at ESA begynner å se nærmere på om ordningen kan fortsette.

Han tror likevel norske politikere har et knep i bakhånd som kan sikre videre interesse for de miljøvennlige bilene.

- Jeg tror norske politikere vil "fikse" dette når ny utslippsstandard (WLTP) innføres fra 2019. Da vil forbruket på nye biler hoppe 20-30 prosent på papiret, og det er dette tallet en betaler avgifter av. Hvis avgiftene på andre typer biler hopper 20-50 prosent, kan en lett innføre litt moms på elbiler uten at elbilene blir mindre attraktive.