33 prosent av de pårørende til hjemmeboende eldre med hjemmetjeneste sier de ikke er fornøyd med oppfølgingen av psykiske plager.

Det viser en rapport fra forskningsinstituttet Nova på oppdrag fra Sykepleierforbundet som blir offentliggjort denne uka. Rapporten viser også at det er en klar sammenheng mellom psykiske problemer hos eldre og betydelig vekttap. Tolv prosent av de pårørende i hjemmetjenesten mener de eldre heller ikke får nok mat og drikke.

Store mangler

Tallene overrasker ikke sykepleierforbundet. Forbundsleder Eli Gunhild Bye mener det er nyttig å få fakta om mangler i hjemmetjenestene på bordet

– Vi har politikere som hele tida, uavhengig av parti, snakker om at eldreomsorg er viktig. Men når det kommer til stykke evner de ikke å sette inn tiltak. Da snakker jeg både om økonomi og faktiske prioriteringer. Jeg tror ikke vi kan tillate oss det i framtida om vi skal komme i mål. Særlig i hjemmetjenestene og i sykehjemmene er manglene store, sier forbundslederen.
 

Hygiene og sykdom

Av de målte faktorene i eldreomsorgen er det ivaretakelse av psykisk helse som kommer dårligst ut. Men også oppfølging av sykdom (24 prosent) og hygiene (18 prosent) er områder de pårørende opplever mangler.

Sykepleierforbundet mener at den viktigste løsningen på utfordringene i hjemmetjenesten er å ansette flere sykepleiere, få flere heltidsstillinger og gjennomføre et ordentlig kompetanseløft blant sykepleiere i hjemmetjenesten.

–Det koster mye å lære opp ansatte. Jeg forventer både at lokalpolitikere og nasjonale politikere tar tak i disse problemstillingene og faktisk prioriterer dette. De er rørende enige om utfordringene, men fortsatt er det ingen av de politiske partiene som har tatt inn konkrete virkemidler som gjør at vi får løst dette, sier forbundslederen.

(ANB)