Vi vet at fødselstallene fra 1946-47-48 og 49 er de høyeste Norge noensinne har hatt. Dette er eldre nå, som vil kreve økt omsorg de neste minst 4 år.

Jeg hadde et møte med leder for Marithaugen sykehjem, hvor hun uttrykte glede for at i alle fall noen av de lokalpolitikere viste interesse- ingen andre har det!

Minst 6 par hender kreves mer for å gi beboere og ansatte en hjelp de trenger i hverdagen. Og aller mest innen senilomsorg.

Det er hardt arbeide både psykisk og fysisk. Mange ting skjer.

Jeg gir kudos for hjemmesykepleiens arbeide i Kommunen, hvor de har dagavdeling for senile, jeg tror det er ca. 12 i tallet. Det gir avlastning for ektefeller og familier for folk som ennå må bo hjemme – kudos. Altså noe bra er det!

Men summa summarum så vil de neste 4 til 5 år gi press på eldreomsorgen, og de pleietrengende. Dette vil slite og gi kommunen utfordringer økonomisk.

Det er ikke for ingenting at vi i Norgesdemokratene sier nei til nytt rådhus! I mitt hode kan friske yngre folk ha en vinterdag med en varmeovn ved sin side, eller en varm sommer hvor man blir litt varm. Men en gammel mann eller dame tåler ikke det. De skal ha sine siste fotefar så verdige som vi kan gi dem.

Jeg så debatten fra eksisterende politikere – det var ikke mye fokus på trengende, eldre eller pleietrengende.

Jeg er der!

Vågans innbyggere først.