Gå til sidens hovedinnhold

Elektrisk shuttlebuss i Flakstad peker framover

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Lørdag oppsummerte June Remmen i Arctic Guide Service AS erfaringene etter 14 dager med elektrisk shuttlebuss mellom Fredvang og Torsfjorden i Flakstad. Ifølge Remmen tyder bruken av bussen på at behovet for en slik løsning er til stede. Det parkeres fortsatt langs veien, men Arctic Guide Service sitt initiativ gir besøkende et alternativ.

Torsfjorden er det mest benyttede startpunktet for turen til turistmagnetene Kvalvika og Ryten. De senere årene har sommeren langs fylkesveien i Torsfjorden vært preget av ulovlig parkering. Hadde det oppstått brann, uhell eller alvorlig sykdom i området, ville utrykningskjøretøy fått problemer med å ta seg fram mellom raden av biler.

I fjor vinter la Asplan Viak fram et forslag om å anlegge en større parkeringsplass i terrenget ovenfor fylkesveien, med plass til ca. 200 biler og busser. Forslaget møtte, mildt sagt ikke den store entusiasmen lokalt. Det er forståelig – og gledelig. Selv om det ble sagt at terrenginngrepet ville bli delvis skjult, ville parkeringsplassen blitt lagt i uberørt natur, og synlig.

Det må være en grense for mye og hvor nært et populært turistmål at tilrettelegging skal gjøres. I det hele tatt må det letes etter løsninger som tar hensyn til at store deler av Lofoten er en smal stripe land mellom fjell og sjø. Ønsket om å beholde og styrke posisjonen som populært turistmål må hele tiden avveies mot miljømessige utfordringer.

Det tror vi også folk som kommer vil forstå, og støtte, når Lofoten markedsfører seg med uberørt og spesiell natur. Regionen har da også startet et samarbeid som nettopp skal fremme mer miljøvennlig transport gjennom «De grønne øyene – Lofoten som lavutslippsregion». Det er et samarbeid mellom Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten som skal bidra til at all transport i Lofoten blir enten elektrifisert eller på annen måte ikke bidrar med forurensende utslipp, både til lands, til havs, og i lufta.

– Det gjelder innenfor alle sektorer som tradisjonelt har brukt fossilt drivstoff i en eller annen form. Vår motivasjon for prosjektet er å ha en felles paraply for alle typer tiltak som sørger for at Lofoten blir et lavutslippssamfunn. Nå skal samfunnet omstille seg til et lavutslippssamfunn med 50 prosent kutt innen 2030. Fossil energi må byttes ut med fornybar energi på så mange områder som mulig. I 2030 vil vi at man skal kunne reise til Lofoten, og forflytte seg fra Fiskebøl til Røst, med minimalt klimautslipp og slitasje i naturen, heter det i presentasjonen.

I så måte peker elektrisk shuttlebuss i Flakstad framover. Det er ofte de første små steg som bereder grunnen for økt satsing, ikke ulikt reiselivets utvikling i Lofoten siden de første rorbuene ble tatt i bruk til overnatting på 1960-tallet.

Kommentarer til denne saken