Gå til sidens hovedinnhold

Elevene holdt avstemming om nedleggelse

47 vil beholde skolen, 15 vil legge ned og 3 stemte blankt. Det ble resultatet da elevene på fjerde til syvende trinn sa sin mening om skolens fremtid.

Som leseren sikkert er kjent med, er Fygle skole den eneste skolen på Vestvågøy som kan bli lagt ned i sin helhet som følge av ny skoleorganisering i kommunen. I høringsrunden som pågår nå, kommer det innspill fra alle organer i alle skolene i kommunen.

Elevrådet på Fygle har behandlet saken, og de har også hatt en spørreundersøkelse blant elevene i de øverste klassene. Den viste at en stor majoritet av de spurte ønsker dagens struktur på Leknes, der Fygle skole er 1-7 skole for nærområdet og strekningen Fygle - Mortsund.

Her kan du lese hele uttalelsen fra Elevrådet ved Fygle skole:

ELEVRÅDET PÅ FYGLE SKOLE SINE MENINGER OM SKOLESTRUKTUREN IVESTVÅGØY KOMMUNE

Når vi fikk vite om at skolen vår kanskje ble nedlagt, begynte elevrådet å jobbe med en gang. Vi samlet oss og snakket om de forskjellige mulighetene. Deretter videreførte vi dette til klassene. Når elevene var blitt informert, fikk de noen dager til å tenke seg om. Så hadde vi klassens time, der alle fikk si sin mening og vi tok også avstemning for å se hva elevene ville.

Da fant vi ut at det var 47 som mente at Fygle ikke skulle bli nedlagt. Det var 15 som synes det var en god ide at Fygle skulle bli nedlagt, og det var 3 som stemte blankt. Det var bare 4.-7 som stemte.

Vi har samlet noen argumenter både for og mot denne nedleggelsen, og ber om at dere tar dette til vurdering.Det finnes en god del argumenter til hvorfor Fygle bør bli lagt ned. Vi skjønner at det er dyrt å varme opp en så gammel skole, og drifte denne. I tillegg mener elevene at det er positivt å gå på en storskole fordi man har flere mennesker å bli kjent med, og større sjanse for å få seg venner. Noen av fagene vi skal ha, kan også bli bedre hvis vi går på en ny skole, da får vi større gymsal med bedre utstyr, en sløydsal det er lov å bruke og kanskje ett musikkrom. Vi tror også at vi kan få mer svømming, fordi vi slipper transporten til svømmebassenget.

Når vi går på skole på Leknes er det også kortere vei til fritidsaktiviteter, hvis du skal på dette rett etter skoletid.Som man ser ut fra avstemningen vil likevel flertallet på skolen beholde nærskolen, og vi har fått inn mange gode argumenter som beviser dette. Ett av de beste argumentene er at når man går på enliten skole, så er det lett å bli sett og hørt av alle lærerne. Vi kjenner både lærerne og elevene, har få lærere hver dag og kan snakke med alle om alt. Dette gjør at det blir lettere å lære i klasserommet.Når man går på en stor skole tror vi det kan bli vanskelig å få hjelp dersom man sliter med lese- og skrivevansker eller andre ting, fordi det er vanskeligere å bli sett. Dersom skolene blir slått sammen,er mulighetene store for at det blir veldig trangt, og vi tror det er bra å ha god plass. Vi tror det e rbra fordi vi kan bruke forskjellige rom hvis vi for eksempel skal jobbe i gruppearbeid eller skal drive på med forskjellige ting. Denne muligheten tror vi forsvinner hvis skolen blir altfor stor.

For noen blir det også lengre skolevei, og flere må ta buss. Arbeiderpartiet sier at de skal jobbe foren trygg skolevei, og vi mener det er tryggere å gå til skolen enn å ta buss. Dersom vi flytter til Leknes, er det flere som må ta buss og dermed får en mer utrygg skolevei. Vi har også tenkt på de andre skolene, som Ballstad, Bøstad og Svarholt. Mange av de får veldig lang skolevei, og vi tenker spesielt på de yngste barna som plutselig må ta buss opp til en time hver dag. Dette tror vi kan være både slitsomt og skummelt.Et annet argument er at de flinke lærerne på vår skole kanskje mister jobben? Hvor skal alle disse jobbe dersom Fygle blir lagt ned? Det er dumt for Vestvågøy kommune å miste alle disse, fordi vi er glade i dem og de er veldig flinke.

Vi synes også det er dumt å flytte til Leknes fordi vi sannsynligvis blir splittet fra de vi går i klasse med og er nabo med. Det er veldig fint å gå i klasse med de som bor rundt deg. Det er trygt, og lettere å starte på skolen da.Elevrådet er også bekymret for uteområdet, og tror det blir vanskelig å leke og spille fotball dersom så mange unger og ungdommer er samlet. Vi tror i tillegg at når man blir større klasser er det vanskeligere å ha god arbeidsro i timene, noe som vil gå utover læringen vår. Arbeiderpartiet og Høyre sier at vi skal øke resultatene på skolene, og vi tror vi lærer best i små klasser. Vi håper dere tar med våre argumenter i diskusjonen, det er tross alt vi det går utover. Vi ber dere også ta en titt på deres eget partiprogram, fordi mange av partiene tross alt ønsker å bevare skolestrukturen, hindre fraflytting og ha en trygg skolevei.

Med vennlig hilsen Elevrådet ved Fygle skole

Kommentarer til denne saken