Som alle foreldre og foresatte veit så er det en stor dugnadsjobb som må til for å få inntjent til skoletur når elevene kommer i 10. klasse.
Så denne klassen tenkte nye ideer!
Elever og foreldre har i høst fått tilgang på områder hos private og kommunen for granhogst, ett sprekt prosjekt.
Trærne ble hugget lørdag 7. desember.
Nå blir det utsalg ved gamle Joker Stamsund førstkommende lørdag.

Vi håper på ett godt salg, ungdommen har lagt ned masse jobb i prosjektet!