Der står rektor Trond Jørgensen og studiesekretær Marianne Sørensen klare til å ta i mot 13 elever som alle har hatt denne studieretningen som sitt førstevalg.

Vil vurdere flere

Det gleder rektoren, som naturlig nok ønsker seg mest mulig dedikerte elever.

Og mye tyder på at de er nettopp det, ikke minst fordi mange kommer fra andre steder i landet. Ikke minst fra Hamarøy og Tysfjord, som er det området som har fått fleste magneter på Norgeskartet i foajeen til den nye skolen.

Men det er også magneter på Østlandet, langt fra kysten.

Av de 13 elevene er der fire jenter.

- Det kan også skje at vi blir flere elever. Kommer det forespørsler, vil vi vurdere å ta opp flere, sier Jørgensen.

Skolen er godkjent for 36 elevplasser, fordelt på VG1, VG2 og VG3.

- Nå i oppstartsåret må vi sette et tak på 16 elever. Det har blant annet med det praktiske å gjøre. Vi kommer til å være mye ute hos bedrifter, og minibussen vi skal benytte har 16 plasser, sier rektoren til Lofotposten

Om det skulle være kun VG1, eller både VG1 og VG2 skoleåret 2022/23 var en stund litt uklart, men til slutt falt valget på oppstart med kun VG1, og bemanning deretter.

Stiller med buss

Trond Jørgensen skal selv undervise i matematikk, og med seg i kollegiet får han lærerne Mona Hagen og Kyle Rogers.

-Å ha kun VG1 var dessuten den opprinnelige planen. Prosessen med å få godkjent skolen og få brukstillatelse for å ha skole her, tok dessuten store ressurser, forteller Jørgensen, og legger til at han er glad for å ha kommet i mål.

- Nå har vi årene frem til 2025 der vi kan finne ut om dette er et drivverdig og ønsket skoletilbud. Det gir oss også muligheten til å se på et mulig samarbeid om få på plass en gang- og sykkelvei hit, sier han til Lofotposten.

I denne perioden må Havbruksakademiet sørge for at elevene får et skysstilbud i tillegg til den ordinære skoleskyssen. Det innebærer at elever som blir boende nærmere skolen enn fire kilometer vi få skyss av skolen, pluss at skolen vil sørge for at elevene vil ha et skysstilbud i skolehverdagen slik at de skal slippe å gå eller sykle langs europaveien og fylkesveien.

Mye av denne kjøringen faller på rektor selv, da han har førerkort for minibuss.

- Vi jobber med å få på plass en avtale om leie av LFK-bussen, som er lite brukt på dagtid, når vi har behov for buss, kan Jørgensen fortelle.

Jørgensen har også tro på at skolens valg om å tilby gratis frokost og lunsj til elevene vil være et trivselsskapende tiltak. Skolen har inngått en avtale med samdriftskjøkkenet på Gravdal, som vil levere lunsj til elevene hver dag.

Trafikksikkerhet

Den krokete veien frem til godkjenning og oppstart handlet, som leseren sikkert husker, om skoleveien. Vestvågøy kommune ga en tidsbegrenset dispensasjon, men Statsforvalteren påklaget vedtaket. I klagebehandlingen i de politiske foraene i Vestvågøy ble vedtaket strammet opp og tydeliggjort, og det er ikke påklaget fra Statsforvalteren.

Vedtaket innebærer at Havbruksakademiet skal legge til rette for at trafikksikkerheten til elevene blir ivaretatt all den tid det ikke er gang- og sykkelvei til skolen.

Skolens plan B var å starte opp på den tidligere fiskerifagskolen på Gravdal, som nå eies av Teftgruppen.