Mattelærer Marit Galtung er utrolig stolt og fornøyd med klassen sin, som virkelig gikk inn for oppgaven de fire skoleukene i mai måned i år, der elevene hennes viste at man kunne bli best av alle skoleklasser i hele Vågan.

Ikke bare det, men man distanserte seg helt fra de øvrige klassene ved egen ungdomsskole, der nest beste klasse ble 7B. Også den klassen gjorde en flott innsats, som løste halvparten så mange oppgaver som vinnerklassen 7A.

Kikora

Matematikk-maratonen de fire ukene i mai med bruk av nettverkstøyet Kikora forutsatte at klassen minimum måtte løse totalt 422 oppgaver, og elevene måtte i tillegg gjennomføre en fysisk aktivitet ved gang, løping eller sykling som tilsvarer lengden på en full maraton, nemlig 42,2 kilometer.

Kikora heter systemet på landsplan som man brukte til å finne oppgaver og melde inn løsningene, enten via en app på mobilen eller via direkte innmelding på nett.

– Vi har alle mobiler, og alle brukte appen til å melde inn oppgavesvarene, sier de 21 elevene i 7A til Lofotposten.

Emil og Øystein

I klassen var det stor innsats, og den interne knivingen ble vunnet av Emil Fredriksen (12), mens Øystein Eriksen Aasnes (12) kom på andreplass. Emil leverte vel 1500 korrekte oppgavesvar i løpet av de fire ukene konkurransen på nasjonalt plan varte, mens Øystein leverte 1480 korrekte besvarelser.

Elevene i 7A sier at de brukte fritida og selv helgene til å løse matteoppgaver i Kikora, og dermed beviste at dette virkelig var en konkurranse de ville vinne.

Halvparten av klassen sier da også til Lofotposten at matematikk er blant favorittfagene deres.

Utfordrende

– Vi syntes det var mange vanskelige oppgaver, men dette var gøy. Annerledes enn det vi vanligvis driver med i matte, og slik sett har vi kost oss med oppgavene, og lært masse, sier elevene.

– Ja, virkelig. Elevene har tatt fatt i mange utfordringer, og oppgavene har vært ganske heftige, opp på 9-klasse nivå pensum i mange tilfeller, så jeg er imponert over resultatet, sier mattelærer Marit Galtung bekreftende.

Fysisk fostring

Men klassen innrømmer overfor Lofotposten at det å bevege seg utendørs ikke har vært like intenst taklet som det å knekke talloppgaver og likninger. Flere har nemlig ennå ikke fullført kravet om å gå, løpe eller sykle de 42,2 kilometerne som kreves for å fylle hele kravet i konkurransen.

Appen inneholder nemlig også en avdeling for fysisk aktivitet, og når elevene trykker på knappen, så starter appen å måle fysisk bevegelse i distanse, ved hjelp av GPS-måling.

– Her er vi mange som ennå ikke har fullført, innrømmer elevene til Lofotposten. Men de forstår at hensikten med å kombinere oppgaveløsningen i matematikk med fysisk aktivitet har en baktanke, nemlig en aktiv hjerne sammen med en sunn kropp.

Første gang

Det var første gang klassen var med på konkurransen Kikora, men det har vært klasser ved Kabelvåg ungdomsskole som har deltatt tidligere år.

Men løsningen av hele 13841 oppgaver i matematikk på fire uker setter en standard å strekke seg mot for alle andre heretter, og det gir også et fantastisk gjennomsnitt med 659 løste matteoppgaver per elev i klasse 7A ved Kabelvåg ungdomsskole anno 2019. Mens kravet per elev i snitt altså var 422 løste oppgaver.