Det skapte overskrifter da 14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund i et leserbrev i Aftenposten sa i fra om at de var lei av å høre betegnelser som "hore" og "pulbar" i skolegården. De tre holdt appell på Youngtorget på kvinnedagen og budskapet fra jentene har fått mange unge til å tenke over hvordan de ønsker å bli snakket til.

Som del i et større arbeid mot mobbing, har elevrådsrepresentanter på 5.-7. trinn ved Svolvær skole ønsket seg en temadag med fokus på språkbruk.

Onsdag i neste uke er satt av til opplegget.

Mellomtrinnet samles for å høre hva elevrådet mener om temaet. Deretter skal elevene jobbe seg gjennom stasjoner med ulike tema knyttet til språkbruk, mobbing, følelser og inkludering. Slagordet for dagen er "Bli mobbefri! Tenk før du snakker".

- Foresatte vil bli oppfordret til å bidra til økt fokus på språkbruk, og i dagene i etterkant av temadagen vil politiet være på besøk på trinnene mellom 5- og 7. klasse. De vil snakke om nettvett og hva loven sier om måten vi bruker språket på skriftlig og muntlig, opplyser avdelingsleder Kristine Lidin Malm ved Svolvær skole.