Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF), har fordelt årets tilskudd til vilttiltak i Nordland.

24 prosjekter søkte om støtte og 13 fikk innvilget søknadene. I Lofoten ble Vestvågøy kommune tildelt 65.000 kroner.

– Vi har to år tidligere søkt og fått innvilget tilskudd til å kartlegge elgbestanden i Vestvågøy. Helikopter er den beste måten å tele elg på, men er væravhengig. De to tidligere årene har tellingen av ulike årsaker ikke blitt gjort. Tilskuddene er da blitt inndratt. Vi er glad for tilskuddet og håper å få gjennomført denne tellingen, sier miljøansvarlig Fredrik Johannessen i Vestvågøy kommune. Han regner med at tellingen blir gjennomført i løpet av vinteren.

– For å kunne få en best mulig telling er det best å gjøre det når det er snø på bakken. Jeg anser mars/april som det mest aktuelle tidsrommet for gjennomføringen, sier Johannessen.