Gå til sidens hovedinnhold

Mer enn halvparten av elgskiltene er feilplassert

Vegvesen har fått evaluert effekten av viltfareskiltene

Artikkelen er over 4 år gammel

Statens vegvesen har i sommer fått kartlagt hvilken effekt viltskiltingen har. Hele 50 til 70 prosent er feilplassert i Midtre Hålogaland.

– Sentral forskning har fastslått at virkningen av eksisterende skilt er veldig begrenset på sjåførers oppmerksomhet og fart, sier rådgiver Henrik Wildenschild i Statens vegvesen, seksjon Plan og trafikk.

– De målingene som er gjort over seks år langs en veistrekning på en kilometer gir oss graden av viltfaren i regionen.

Med en påkjørselsrate fra null til 1,9 har vi konkludert med at viltfarene er liten.

1,9 til 3,9 påkjørsler i løpet av seks år er elgfaren moderat.

Og er antall påkjørsler over 3,9 på en strekning på en kilometer i løpet av seks år er elgfaren stor.

Selv om viltfaren er liten på en veistrekning som er skiltet, fjernes ikke alle viltskiltene på slike strekninger. Og der vi anbefaler å fjerne skilt vil dette være i samråd og forståelse med lokale viltnemnder, sier Wildenschild.

I rapporten framgår det at om lag 50 av de 180 viltskiltene i Nordland er feilplassert. Andelen feilplasserte skilt i Midtre Hålogaland er langt høyere.

 

Av 180 registrerte skilt fant man ikke 20 av skiltene langs veien, men 24 uregistrerte skilt var utplassert i regionen.

På Vestvågøy er det et elgskilt plassert på fylkesveien mellom Gravdal og Ballstad. Det er registrert tre elgpåkjørsler i Vestvågøy, hvorav to i området elgskiltet står og et ved flyplassen i løpet av seks år.

 

I Vågan er det ingen elgskilt. I løpet av seks år er det registrert over 20 påkjørsler av elg, hvorav tre områder peker seg særskilt ut. Det ene er øst for Lyngvær, de to andre er på hver sin side av Rørvikskartunnelen.

 

I Midtre Hålogaland er det anbefalt å fjerne 28 skilt og beholde 24. Men det kommer også nye skilt og andre skal flyttes.

– Det vi konkluderer med i vår undersøkelse er at for mange skilt er feilplassert. Og vi har for mange viltskilt. Det blir som å rope Ulv-Ulv-Ulv. Gjør man det for mange ganger, er man ikke forberedt når ulven dukker opp. Vi har også enkelte steder hvor elgfaren er stor, og hvor underskiltet opplyser at det er stor viltfare over en strekning på flere kilometer. Blir strekning for lang forsvinner fokus. Derfor vil vi skilte en slik strekning med flere hovedskilt som strekker seg over kortere intervaller, sier Wildenschild.

 

I en studie i Canada kom de for noen år siden til samme konklusjon, som Region Nord nå har konkludert med.

Dramatisk mange elgpåkjørsler i januar

I løpet av januar er om lag 30 elg og to reinsdyr påkjørt i vårt politidistrikt.

1. januar.
Harstad: Elgpåkjørsel nord for Vollstad.

5. anuar.
Andøy: En utenlandsk lastebilsjåfør meldte i natt at han hadde kjørt på et reinsdyr-som viste seg å være en elg

8. januar
Skånland: Elgpåkjørsel ved Boltås i Trøsemark, ingen personskade.

9. januar
Evenes: Elg påkjørt.
Lavangen. En elg er påkjørt og skadd på Røkenes i Lavangen.
Skånland: En elg er påkjørt oppe i Trøsemarka.
Skånland: En elg er påkjørt ved Boltåskrysset.
Drag: Viltnemnda har avlivet en påkjørt elg på Drag.
Narvik: En elg er påkjørt på E6 ved Øyjord.

10. januar
Kvæfjord: En elg er påkjørt og ligger skadet i veigrøfta ved Hunstad Setra.
Evenes: En elg er påkjørt og skadet på E10 i Osmarka.

14. januar
Skarberget: Elgkalv påkjørt,
Harstad: Elg påkjørt Vollstad

15. januar
Narvik: En elgkalv sprang fra stedet etter å ha blitt påkjørt mellom Vidrek og Saltvikhøgda.
Skånland: Elg påkjørt i området ved Boltåskrysset.

16. januar
Lødingen: Elg påkjørt innerst i Fiskefjorden.
Gratangen: Elgpåkjørsel E6 nord for Kvernmokrysset.

17. januar
Evenes: Bil mot elg, elgen ligger i veibanen,
Ballangen: Skadet elg oppdaget sør av Forsåtunnelen

18. januar
Narvik: En elg ble påkjørt på Vidrek

19. januar
Tysfjord: Bil mot elg,

20. januar
Sigerfjord: Elg påkjørt
Ballangen: Bil mot elg,

21. januar
Narvik: Elg påkjørt av tog ved Straumsnes
Skånland: Elg påkjørt i Trøsemarka.

23. januar
Tjeldøya: En rein påkjørt og skadet.

24. januar
E10 Boltåskrysset – Elg påkjørt på E10 Boltåshøgda
Kåringen – Reinpåkjørsel

27. januar
Bjerkvik: Elg påkjørt 6 km sør for Bjerkvik.
Evenes: Elgpåkjørsel på Forraveien,

28. januar.
Evenes: Elgpåkjørsel

31. januar.
Sortland: Elgpåkjørsel
Harstad: Elgpåkjørsel, Stangnes

– Myndighetene i Canada fjernet masse skilt. I henhold til undersøkelser og ulykkesrapporter ble også noen skilt flyttet til andre områder langs veien. Også underskiltingen ble endret. I tillegg kjørte de en omfattende informasjon rettet mot beboere og trafikanter i området. Resultatet var en nedgang på 58 prosent i viltpåkjørselen i området tiltakene var iverksatt. I tillegg at dyrenes lidelser bli spart, er det store materielle skader i forbindelse med viltpåkjørsler. Og ikke minst blir menneskeliv spart. Tiltakene i Canada var forholdsvis rimelige sammenlignet med de verdier som ble spart, sier Wildenschild.

Det er uklart hvilken effekt det ny regime for viltskilting vil få. Men ifølge Wildenschild er det forbundet med forholdsvis små økonomiske ressurser, som kan gi stor gevinst både menneskelig, materielt og som vil unngå dyrs lidelser.

– Dersom vi sier at dagens skilting gir 10 prosent effekt, og det nye regimet øker effekten til 20 eller gjerne 30 prosent, så er det bra. Vi kan kanskje ikke håpe på samme resultat som Canada oppnådde, med tiltaket gir en god pekepinn på hvilket potensial et nytt skiltregime kan gi, sier Wildenschild.

Sammen med Region Midt har Region Nord gjennomført studien av hvilken effekt viltskilting har. Kommer bevilgningen på plass kan Statens vegvesen starte arbeidet med skiltingen allerede neste år i Region Nord.

Kommentarer til denne saken