Eli-Janne har fått 18 lokale søkere på to stillinger - disse vil bli sykepleiere i Vågan

18 lokale søkere kjemper om to faste sykepleierstillinger i Svolvær