Salmon Group AS er et nettverk for små og mellomstore produsenter av laks og ørret. Formålet med selskapet er å jobbe fram best mulige drifts- og rammevilkår gjennom innkjøpsavtaler, politisk nettverksarbeid og omdømmebygging. Nå får selskapet styrket sine finansielle muskler, når Ellingsen Seafood AS går inn på aksjonærsiden.

- Ellingsen Seafood har som mål å være i forkant av utviklingen. Det må vi klare for å tilfredsstille krevende og kvalitetsbevisste kunder i inn- og utland. Ved å være med i Salmon Group-nettverket får vi tilgang til gode innkjøpsordninger i tillegg til kunnskapsdeling og felles fokus på de viktigste driverne fremover, sier administrerende direktør Line Ellingsen.

Salmon Group hilser lofotselskapet velkommen inn:

- Ellingsen Seafood er et selskap med et sterkt og godt rennomé som reflekterer de verdiene vi har i Salmon Group. Med sine 11 konsesjoner er de en betydningsfull aktør i nord og deres eierskap vil bidra til å ytterligere styrke vår posisjon, sier Anne-Kristine Øen som er administrerende direktør i selskapet.

Salmon Group består av 44 aksjonærer som til sammen har 120 konsesjoner. De representerer dermed 12 prosent av produksjonsvolumet av ørret og laks i Norge.