Ellingsen Seafood AS i Skrova tar inn store mengder kasser årlig til bruk som emballasje når laks slaktes og pakkes, og eksporteres til markedene i Europa.

Stedet ved anlegget i Skrova der disse «isoporkassene» losses av trailer og tas inn på varelageret har intet overbygg, og det ønsker bedriften å gjøre noe med.

Firmaet Arebo AS har på vegne av Skrovafirmaet søkt Vågan kommune om å få reise en plasthall som skal fungere som en sluse eller overbygning av området der trailerne losser emballasjen.

I all slags vær vil man da kunne ta inn kassene tørrskodd fra trailerne og inn på emballasjelageret ved bedriften i Skrova.

Bedriften har altså valgt å søke om å få sette opp en plasthall, altså en prefabrikkert hall-løsning bestående av galvaniserte stålkonstruksjoner, og kledning utenpå med brannhemmende plastduk (PVC-belagt polyestervev).

Hallen får en mønehøyde på 6,3 meter og blir omtrent 64 kvadratmeter foran produksjonshallen.