Gå til sidens hovedinnhold

En annerledes 1. mai

I år er det viktigere enn på lenge å markere 1. mai

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under normale omstendigheter skulle vi i arbeiderbevegelsen på Vestvågøy markert dagen med kulturelle innslag og taler i Meieriet kultursenter. Sammen med gode venner og kamerater skulle vi spist kake og drukket kaffe, vi skulle blitt engasjert og motivert av appellene, og vi skulle atter en gang vist vår frustrasjon over hvordan høyresida styrer landet vårt i feil retning. Dette har covid-19 satt en stopper for. I stedet skal vi delta på digitale markeringer fredag 1. mai, sammen men hver for oss.

Rundt oss ser vi alle konsekvensene av koronapandemien. Tall fra NAV forteller at bare i Vestvågøy har 572 personer sendt inn søknad om dagpenger på grunn av permittering siden uke 11. Det utgjør 9,7 % av vår lokale arbeidsstyrke. Tallet for fastlandskommunene i Lofoten er på hele 1425 personer.

Konsekvensen er ikke bare mindre skatteinntekter til kommunene, eller redusert produktivitet. Konsekvensene er mye større enn som så, og ettervirkningene av pandemien kommer vi til å se i lang tid fremover. Mange er bekymret for jobbene sine og for fremtida, mange lurer på om de har en jobb å gå tilbake til når koronakrisa en gang tar slutt.

For Arbeiderpartiet er det sentralt å få folk tilbake i arbeid. På stortinget jobber våre politikere med å finne løsninger som skal sikre rettighetene til de som er permittert, blant annet ved å gi mulighet til kursing og kompetanse mens man ikke har en jobb å gå til. Det sees også på ordninger som gir raskest mulig overgang tilbake i jobb. Lokalt på Vestvågøy har vi i Arbeiderpartiet foreslått tiltak som skal gi innbyggere og næringsliv romsligere økonomi i den krevende tiden som vi står i.

Den krevende tiden vi er i, har vist oss at det er arbeiderne som er de virkelige hverdagsheltene i samfunnet vårt. Helsefagarbeidere, butikkansatte, renholdere, lærere, vektere, barnehageansatte, leger og sykepleiere, er noen av de som har holdt samfunnet i gang. Deres innsats settes stor pris på, men de fortjener mer enn en applaus for deres innsats. Arbeiderpartiet har gjennom flere år arbeidet for en heltidssatsing, der de som ønsker det skal få hele, faste stillinger. Dette prosjektet må nå intensiveres i kommunene, og ute i de private bedriftene må en heltidskultur på plass.

Før koronakrisen så vi at ulikhetene i samfunnet økte og at forskjellene mellom fattig og rik ble større. Skattelettene og reallønnsveksten kom bare de alle rikeste i landet til gode, mens de lavtlønte sto på stedet hvil. Dette kan ikke lengre aksepteres, vi trenger et nytt stortingsflertall i 2021 og en regjering ledet av Arbeiderpartiet som kan sikre en trygg og stabil økonomi som tar vare på de som trenger det mest.

På vegne av Vestvågøy Arbeiderparti vil jeg ønske alle en riktig god 1. mai-feiring!

Kommentarer til denne saken